ייפוי כח מתמשך

המושג ״יפוי כח מתמשך״ הוא מושג חדש יחסית, אשר הופך בעת האחרונה לשגור בפי רבים ולא בכדי, אלא משום חדשנותו וחשיבותו של מסמך משפטי זה.

עד לפני מספר שנים, היכולת היחידה של אדם להעניק סמכות לאחר לפעול בשמו, הייתה מיידית, דהיינו, ניתן היה לערוך יפוי כח לטובת אדם אחר, אולם יפוי כח זה נכנס לתוקפו מיד עם חתימת מייפה הכח עליו.

ואילו, אדם שחדל מיכולתו לטפל בענייניו – קרוביו נדרשו להגיש בקשה לאפוטרופסות על מנת לקבל את היכולת לטפל בענייניו, בשל מצבו.

במילים אחרות, החוק הישראלי לא יצר כלי ו/או מנגנון, שיאפשר לאדם להעניק לאחר יפוי כח עתידי, שיכנס לתוקפו רק בעת שאותו אדם לא יוכל לטפל בענייניו, וזאת מבלי להידרש לכל המלווה להליך המשפטי הקרוי ״בקשה לאפוטרופוס״ וכל הנלווה להליך זה.

יפוי כח מתמשך הוא הפתרון למצב ביניים זה, אשר התבקש לאור עומסים כבדים שנוצרו בקרב בתי המשפט עם הגשת בקשות לאפוטרופסות וניהול תיקי אפוטרופסות הכוללים פרטות ודיווחים שוטפים במשך שנים.

יפוי כוח מתמשך, אם כך, הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו כאשר לא יוכל לטפל בעניינו בעצמו. מייפה הכוח (הממנה) בוחר בעת שהינו מסוגל לקבל החלטות – כיצד ייראו חייו, אם וכאשר יחדל מיכולתו לנהל את ענייניו.

עו״ד אלדר הר-צבי ממשרדנו, הינו מוסמך משנת 2019 לעריכת בקשות להפקדת ייפויי כוח מתמשכים, מאחוריו ניסיון ניכר בעריכת מסמך זה הכולל הנחיות מקדימות מדויקות של הממנה תוך מתן ביטוי והוראות מפורשות לגבי כל רכושו של הממנה, ולגבי בריאותו וגופו. מטרתו של עו״ד אלדר הר-צבי היא בראש ובראשונה להבטיח כי יפוי הכח המתמשך ומסמך ההנחיות המקדימות ינוסחו באופן מקצועי, מפורש, במטרה לתת מענה לכל צרכי הלקוח (הממנה) וליצירת יפוי כח ברור ותכליתי, שיאפשר הפעלתו בבוא היום, בפשטות ובהירות. 

ייפוי כח מתמשך

המושג ״יפוי כח מתמשך״ הוא מושג חדש יחסית, אשר הופך בעת האחרונה לשגור בפי רבים ולא בכדי, אלא משום חדשנותו וחשיבותו של מסמך משפטי זה.

עד לפני מספר שנים, היכולת היחידה של אדם להעניק סמכות לאחר לפעול בשמו, הייתה מיידית, דהיינו, ניתן היה לערוך יפוי כח לטובת אדם אחר, אולם יפוי כח זה נכנס לתוקפו מיד עם חתימת מייפה הכח עליו.

ואילו, אדם שחדל מיכולתו לטפל בענייניו – קרוביו נדרשו להגיש בקשה לאפוטרופסות על מנת לקבל את היכולת לטפל בענייניו, בשל מצבו.

במילים אחרות, החוק הישראלי לא יצר כלי ו/או מנגנון, שיאפשר לאדם להעניק לאחר יפוי כח עתידי, שיכנס לתוקפו רק בעת שאותו אדם לא יוכל לטפל בענייניו, וזאת מבלי להידרש לכל המלווה להליך המשפטי הקרוי ״בקשה לאפוטרופוס״ וכל הנלווה להליך זה.

יפוי כח מתמשך הוא הפתרון למצב ביניים זה, אשר התבקש לאור עומסים כבדים שנוצרו בקרב בתי המשפט עם הגשת בקשות לאפוטרופסות וניהול תיקי אפוטרופסות הכוללים פרטות ודיווחים שוטפים במשך שנים.

יפוי כוח מתמשך, אם כך, הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו כאשר לא יוכל לטפל בעניינו בעצמו. מייפה הכוח (הממנה) בוחר בעת שהינו מסוגל לקבל החלטות – כיצד ייראו חייו, אם וכאשר יחדל מיכולתו לנהל את ענייניו.

עו״ד אלדר הר-צבי ממשרדנו, הינו מוסמך משנת 2019 לעריכת בקשות להפקדת ייפויי כוח מתמשכים, מאחוריו ניסיון ניכר בעריכת מסמך זה הכולל הנחיות מקדימות מדויקות של הממנה תוך מתן ביטוי והוראות מפורשות לגבי כל רכושו של הממנה, ולגבי בריאותו וגופו. מטרתו של עו״ד אלדר הר-צבי היא בראש ובראשונה להבטיח כי יפוי הכח המתמשך ומסמך ההנחיות המקדימות ינוסחו באופן מקצועי, מפורש, במטרה לתת מענה לכל צרכי הלקוח (הממנה) וליצירת יפוי כח ברור ותכליתי, שיאפשר הפעלתו בבוא היום, בפשטות ובהירות. 

מעוניינים לקבל ייעוץ ראשוני?
השאירו פרטים ונחזור בהקדם